У четвртак 24.9.2020. заказана 2. седница Скупштине града Чачка

Седница ће се одржати у четвртак 24. септембра 2020. године у великој сали Скупштине града Чачка.

Почетак седнице је у 10 сати.

Д н е в н и  р е д:

 1. Предлог одлуке о верификацији мандата одборника
 2. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године
 3. а) Извештај о раду ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дубоко“ Ужице број 6/6 од 25. маја 2020. године

 1. а) Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 579/2020 од 30. јула 2020. године

 1. а) Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/18 од 27. августа 2020. године

 1. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут „Апотекарске установе Чачак“
 2. Предлог програма локалног економског развоја за период 2020 – 2022. година
 3. Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2020. годину
 4. Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 31.03.2020. године
 5. А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ,,Градац“ Чачак

Б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак

 1. А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак

Б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак

 1. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом Научно технолошког парка на кп. бр. 5751/10 КО Чачак
 2. Предлог одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
 3. Предлог одлуке о униформи и ознакама комуналних милиционара
 4. Предлог одлуке о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне милиције
 5. Избор радних тела Скупштине
 6. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
 7. Одборничка питања и одговори

Обавештења:

 • Одборницима се доставља материјал по предлогу дневног реда, изузев по тачкама 1, 16. и 17. Материјал по овим тачкама одборницима ће бити достављен накнадно, када га утврди овлашћени предлагач.
 • Одборницима се доставља извод из записника са конститутивне седнице Скупштине од 18. августа 2020. године, ради усвајања.