У уторак 29.6.2021. заказана 9. седница Скупштине града Чачка

Седница ће се одржати у уторак 29. јуна 2021. године у великој сали Скупштине града Чачка.

Почетак седнице је у 10 сати.

Дневни ред:

 1. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2020. годину
 2. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину
 3. Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину
 4. а) Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“

Ариље број 47/2021 од 26. априла 2021. године

 1. Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину
 2. а) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП

„Моравац“ Мрчајевци број 5/2021 од 29. марта 2021. године

 1. а) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП

„Чачак“ Чачак број 1438 од 26. фебруара 2021. године

 1. а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 328-4 од 8. априла 2021. године

 1. а) Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 994-1/21 од 11. маја 2021. године

 • а) Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног ‘ одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-04/2021-11 од 28. априла 2021. године

 • а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину

 • а) Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 158/3 од 8. јуна 2021. године

 • Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01 – 31.03.2021. године (први квартал)
 • Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2020. годину
 • Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину
 • Предлог решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2021/2022. години
 • Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кп. бр. 4930/3 КО Чачак
 • Предлог решења о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на к.п. бр. 2281 КО Прељина
 • Предлог решења о прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка грађевинског земљишта у идеалном уделу 1 катастарске парцеле 454/2 КО Чачак
 • Предлог решења о прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 3015/4 КО Рошци
 • Предлог одлуке о промени назива појединих улица на територији града Чачка
 1. Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Савета за популациону политику града Чачка
 2. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
 3. Одборничка питања и одговори

Обавештења:

 • Одборницима се доставља материјал по предлогу дневног реда, изузев по тачки 23. Материјал по овој тачки одборницима ће бити достављен накнадно, када га утврди овлашћени предлагач.
 • Одборницима се доставља извод из записника са осме седнице Скупштине од 28. априла 2021. године, ради усвајања.