Тринаеста седница Скупштине града Чачка

Тринаеста седница Скупштине града Чачка

На 13. седници Скупштине града Чачка, одржаној 6, 7, 8, 9, 12,13. и 16. јуна 2017. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2016. годину
– Одлука о јавном задуживању града Чачка
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период 2017-2021. година
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период 2017-2027. година
– Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље бр. 381/2017 од 23. фебруара 2017. године
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
– Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2016. годину
– Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2016. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 998/17 од 20. априла 2017. године
– Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2016. годину
– Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 78/2-2
– Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 3523/2 од 23. маја 2017. године
– Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/7 од 7. априла 2017. године
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/10 од 23. маја 2017. године
– Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 8 од 27. априла 2017. године
– Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2016. годину
– Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2016. годину
– Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2016. годину
– Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2016. годину
– Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период 01.07.2014-31.12.2014. године
– Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период 01.01.2015.-31.12.2015. године
– Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период 01.01.2016.-31.12.2016. године
– Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2016. годину
– Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2016. годину
– Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2016. годину
– Извештај о раду Дома културе Чачак за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама Статута Дома културе Чачак
– Одлука о давању сагласности на измену Програма рада Дома културе за 2017. годину
– Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2016. годину
– Извештај о остварењу Плана и програма рада и финансијског пословања Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2016. годину
– Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије кп. бр 2138/4 КО Прељина, за изградњу трафостанице на локацији „Хиподром“ у Прељини
– Решење о размени градског грађевинског земљишта између града Чачка и УТП „Морава“ Чачак
– Решење о прибављању у јавну својину града Чачка непосредном погодбом непокретности КО Мрчајевци, за проширење гробља
– Одлука о прибављању у јавну својину реконструкцијом објекта са фискултурном салом ОШ „Ратко Митровић
– Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница, Одлука о расписивању референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Прислоница
– Решење о именовању директора Установе “Међуопштински историјски архив” за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
– Решење о именовању директора Установе Народни музеј Чачак
– Решење о давању сагласности за именовање директора Регионалног центра за таленте Чачак
– Решење о престанку мандата директора ЈКП „Комуналац“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Комуналац“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Спортског центра „Младост“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 10