Тридесета седаница Скупштине града Чачка

На 30. седници Скупштине града Чачка, одржаној 12. септембра 2019. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику
– Одлука  о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом
– Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2019. годину
– Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године
– Извештај о раду Дома здравлја „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
– Одлука  о изради Плана деталјне регулације за реконструкцију далековода 110 kv бр. 115/1 ТС „Кралјево 1“- ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка)
– Одлука  о изради Плана деталјне регулације за гроблје у Доњој Трепчи
– Решење о именовању директора Центра за социјални рад града Чачка
– Решење о именовању директора Апотеке Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Апотеке Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора ОШ „Свети Ђакон Авакум“ Трнава
– Решење о престанку дужности члана Школског одбора ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница
– Решење о именовању једног члана Школског одбора ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница
– Решење о образовању Комисије за спровођење  конкурса за избор директора
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Управног одбора Предшколске установе „Радост“ Чачак