Тридесет прва седница Скупштине града Чачка

На 31. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25. октобра 2019. године, размотрено је, усвојено и донето:

– Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2018/2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2019/2020. годину
– Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2018/2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2019/2020. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“
– Одлука о давању сагласности на одлуку о измени Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на одлуку о цени топлотне енергије за наступајућу грејну сезону
– Одлука о давању сагласности на одлуку о цени очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије на крајње купце
– Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 30.06.2019. године
– Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2019. години
– Решење о прибавлјању у јавну својину бестеретним правним послом зграде за спорт и физичку културу са правом коришћења кп.бр. 3434 КО Чачак на којој је иста изграђена
– Решење о прибавлјању у јавну својину изградњом Улице „7“ са хидротехничким инсталацијама, јавном расветом и саобраћајном сигнализацијом
– Решење о давању МЗ Овчар Бања на коришћење пословне зграде изграђене на кп. бр. 2320/2 КО Врнчани
– Решења о разрешење односно избор појединих чланова радних тела Скупштине
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Управног одбора Центра за стручно усавршавање Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора Економске школе Чачак
Тонски запис са седнице: