Тридесет четврта седница Скупштине града Чачка

На 34. седници Скупштине града Чачка, одржаној 14. фебруара 2020. године, донето је и усвојено:
– Одлука о поверавању ТВ преноса седница Скупштине за 2020. годину
– Акциони план запошљавања града Чачка за 2020. годину
– Стратегија развоја саобраћаја града Чачка
– Одлука о месној самоуправи на територији града Чачка
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2020. годину
– Одлука о изради Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама
– Одлука о изради Плана детаљне регулације за ски – стазу у Риђагама
– Одлука о изради Плана детаљне регулације за гробље у Миоковцима
– Одлука о изради плана детаљне регулације „Северни општински пут“ деоница од границе генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО Трбушани до државног пута И б реда – број 23
– Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром – Прељина
– Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку
– Одлука о додели станова у закуп на одређено време
– Одлука о промени назива појединих улица на територији града Чачка
– Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Чачка за 2019.  годину
– Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину
–  Решење о именовању Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље
– Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“
– Решење о изменама у Изборној комисији града Чачка у сталном саставу
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  ОШ „22. децембар“ Доња Трепча
Аудио запис са седнице: