Шеснаеста седница Скупштине града Чачка

Шеснаеста седница Скупштине града Чачка

На 16. седници Скупштине града Чачка, одржаној 24, 25. и 26. октобра 2017. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Одлука о верификацији мандата новоизабраних одборника
– Решење о избору заменика Градоначелника
– Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
– Измене Кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и градског правобранилаштва града Чачка за 2017. годину
– Предлог Програма о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2017. години
– Одлука о изменама Одлуке о наградама и признањима града Чачка
– Одлука о изградњи и одржавању споменика и скулптуралних дела
– Одлука о изради Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“- Здрављак
– Одлука о изради Плана детаљне регулације за планирани аеродром-Прељина
– Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку
– Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2016/2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2017/2018. годину
– Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2016/2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2017/2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
– Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2017. години
– Решења о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела Скупштине
– Решење о именовању Управног одбора Градске стамбене агенције
– Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
– Решење о именовању једног члана Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе „Народни музеј“ Чачак
– Решење о именовану једног члана Надзорног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
– Решење о престанку дужности Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у Чачку
– Решење о именовању Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Машинско саобраћајне школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Економске саобраћајне школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ШОСО „1. Новембар“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Божо Томић“ Пријевор
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора

Службени лист града Чачка број 19