Шеснаеста седница Скупштине града Чачка

На 16. седници Скупштине града Чачка, одржаној 18. и 19. маја 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Одлука о јавном задуживању града Чачка
– Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Чачак за 2022. годину
– Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2022. години
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 492/5 од 31. јануара 2022. године
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 171/2 од 28. фебруара 2022. године
– Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2021. годину
– Извештај о раду Дома културе Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Дома културе Чачак
– Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Статута Народног музеја Чачак
– Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“
– Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
– Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину
– Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак
– Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2021. годину
– Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2021. годину
– Извештај о раду ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину
– Оперативни плана одбране од поплава за воде ИИ реда на територији града Чачка за 2022. годину
– Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2021. годину
– Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима
– Решење о давању на коришћење пословне зграде на кп.бр. 6348 КО Чачак Месној заједници Јездина и Месној заједници Придворица
– План детаљне регулације „Лугови“
– План детаљне регулације „Спортски центар“
– План детаљне регулације „Кулиновачко поље“
– Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 491/1 и 491/2 обе у КО Чачак
– Решење о прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у КО Коњевићи
– Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели 101/1 КО Слатина
– Решење о прибављању у јавну својину имовине пок. Микаине Савић бестеретним правним послом
– Одлука о измени и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
– Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2021. годину
– Решење о разрешењу односно избору два члана Савета за локални економски развој
– Закључак о приступању изменама и допунама Пословника о раду Скупштине града Чачка
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља “Градско зеленило&рдqуо; Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца “Комуналац&рдqуо; Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад града Чачка
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Регионалног центра за таленте Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Међуопштинског историјског архива
– Решење о престанку дужности једног члана Школског одбора ОШ “Милица Павловић&рдqуо; Чачак
– Решење о именовању једног члана Школског одбора ОШ “Милица Павловић&рдqуо; Чачак
– Решење о именовању школских одбора основних и средњих школа на територији града Чачка

Аудио запис са 16. седнице: