Седамнаеста седница Скупшине града Чачка

На 17. седници Скупштине града Чачка, одржаној 1. и 2. децембра 2017. године, донето је и утврђено:

– Одлука о верификацији мандата одборника
– Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак и
– Одлука о додели Децембарске награде града за 2017. годину 
– Одлука о додели звања Почасног грађанина града Чачка 
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Рзав“ Арилје за 2017. годину
– Одлука о изменама Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације
– Решења о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела Скупштине
– Решења о именовању Надзорних одбора јавних предузећа града Чачка (6 јавних предузећа)
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље
– Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Водовод“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
– Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Предшколске установе „радост“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Машинско-саобраћајне школе Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ШОСО „1. Новембар“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ Чачак
– Програм о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2017. години
– Програм локалног економског развоја за период 2017. – 2019. година
– Одлука о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2017. годину

Оглашени су јавни конкурси за именовање директора:

– Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
– Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
– Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци

АУДИО ЗАПИС СА 17. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 

01.12.2017.

02.12.2017.