Прва (конститутивна) седница Скупштине града Чачка

На 1. (конститутивној) седници Скупштини града Чачка, одржаној 18. августа 2020. године,  усвојено је и донето:

– Извештај Изборне комисије града Чачка о спроведеним изборима
– Решење о избору Верификационог одбора
– Извештај Верификационог одбора
– Одлука о верификацији мандата одборника
– Решење о избору председника Скупштине
– Решење о избору заменика председника Скупштине
– Решење о постављењу секретара Скупштине
– Решење о избору председника и чланова Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
– Решење о избору Градоначелника града Чачка
– Решење о избору заменика Градоначелника града Чачка
– Решење о избору чланова Градског већа