Пословник о раду Скупштине града

Пречишћен текст Пословника о раду Скупштине града Чачка  (Службени лист града Чачка 19/2019).

Poslovnik_Skupstine_grada