Петнаеста седница Скупштине града Чачка

Петнаеста седница Скупштине града Чачка

На 15. седници Скупштине града Чачка, одржаној 6. 7, 8. и 11. септембра 2017. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Решење о престанку мандата одборника
– Одлука о верификацији мандата одборника
– Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
– Одлука о јавном линијском градском и приградском превозу путника
– Одлука о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски међумесни превоз путника
– Одлука о обављању делатности зоохигијене
– Решење о прибављању у јавну својину реконструкцијом дела некатегорисаног пута за потребе индустријске зоне у Прелјини
– Решење о прибавлјању у јавну својину лифта реконструкцијом објекта Установе „Зрачак“ Чачак
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансирању активности спортских организација од посебног значаја за Град
– Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2017/2018. години
– Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда на територији града Чачка за 2017. годину
– Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2016. годину
– Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2016. годину
– Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
– Одлука о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисабих путева на територији града Чачка за 2017. годину
– Измене и допуне Програма уређивања грађевинског землјишта за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. године
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Свети Сава“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Свети Ђакон Авакум“ Трнава
– Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница

Извод из Записника 
Службени лист града Чачка број 16 
Службени лист града Чачка број 17