Осма седница Скупштине града Чачка

На 8. седници Скупштине града Чачка, одржаној 27. априла 2021. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о верификацији мандата ново изабраном одборнику
– Акциони план запошљавања града Чачка за период од 2021. до 2023. године
– Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији града Чачка за 2021. годину
– Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Чачак за 2021. годину
– Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2021. години
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања  ЈКП „Водовод“ Чачак  за 2021. годину
– Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 31.12.2020. године ( IV квартал)
– Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 523/1 и 523/2 обе у КО Чачак
– Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 522/1 и 522/2 обе у КО Чачак
– Решење о одузимању пословне зграде од носиоца права коришћења МЗ Овчар Бања и отуђењу рушењем пословне зграде из јавне својине изграђене на кат. парцели број 2320/2 у КО Врнчани
– Решење о давању на коришћење пословне зграде на кп. бр. 1096/2 КО Врнчани Месној заједници Врнчани
– Решење о давању на коришћење пословне зграде на кп. бр. 832/2 КО Ракова Месној заједници Ракова
– Измене и допуне Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка
– Одлука о измени Одлуке о путевима
– Решење о давању на коришћење објеката на к.п.бр. 615/3 и 386/2 обе у КО Премећа
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Гимназије у Чачку
– Решење о престанку дужности једног члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ у Чачку
– Решење о именовању једног члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ у Чачку
Аудио запис са седнице: