Осамнаеста седница Скупштине града Чачка

На 18. седници Скупштине града Чачка, одржаној 3. августа 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину
– Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године
– Измена кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2022. годину
– Измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку
– Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о одобравању и финансирању Програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку
– Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2022/2023. години
– Решење о прибављању у јавну својину доградњом школске зграде и фискултурне сале ОШ „Др Драгиша Мишовић“
– Одлука о  давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2022. године
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину
– Одлука о  давању сагласности на Измене и допуне програма пословања  ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне  програма коришћења буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2022. годину
– Одлука о давању сагласности на Измену програма рада и Финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2022. годину
– Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2022. годину
– Одлука о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији града Чачка
– Решење о именовању директора Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак
– Решење о давању сагласности за именовање директора Регионалног центра за таленте Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Центра за социјални рад града Чачка
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Основне школе за образовање одраслих у Чачку
– Решење о именовању Школског одбора Техничке школе у Чачку
– Решење о именовању Школског одбора Основне школе „Танаско Рајић“ Чачак
– Речење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Степа Степановић“ у Горњој Горевници
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ у Чачку
– Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
Аудио запис са седнице: