Одборници Скупштине Града Чачка

1 Бјелић Станимир, рођен 1955. године, аутомеханичар
2 Божовић Александар, рођен 1988. године, економиста
3 Видојевић Горан, рођен 1963. године, ветеринарски техничар
4 Видојевић Иван, рођен 1974. године, радник
5 Владисављевић Милка, рођена 1957. године, трговачки менаџер
6 Вукајловић Ивана, рођена 1984. године, мастер професор спорта и физичког васпитања
7 Вукић Сузана, рођена 1995. године, студент
8 Драшкић Милан, рођен 1968. године, дипломирани економиста
9 Ђенадић Ацо, рођен 1963. године, електроинсталатер
10 Ђукић Миладинка, рођена 1955. године, социјални радник
11 Ђуровић Драгутин, рођен 1953. године, аутоелектричар
12 Ђуровић Тихомир, рођен 1959. године, електротехничар
13 Живковић Радмила, рођена 1947. године, пензионер
14 Јевтић Предраг, рођен 1954. године, пензионер
15 Јевђовић Милорад, рођен 1945. године, пензионер из Мрчајеваца
16 Каличанин Миленко, рођен 1959. године, електроинжењер
17 Кривокућа Миланко, рођен 1973. године, алатничар
18 Лазовић Нада, рођена 1952. године, прим. др специјалиста
19 Луковић Антонела, рођена 1970. године дипломирани инжењер агрономије
20 Луковић Јасменка, рођена 1960. године, струковни економиста
21 Лечић Раденко, рођен 1967. године, металоглодач
22 Логвинов Иван, рођен 1975. године, дипломирани економиста
23 Луковић Раденко, рођен 1952. године, дипломирани економиста
24 Мајсторовић Милољуб, рођен 1956. године, пољопривредник
25 Максимовић Александар, рођен 1962. године, дипломирани агроном
26 Максимовић Милан, рођен 1968. године, програмер
27 Марић Милош, рођен 1968. године, пољопривредни техничар
28 Марјановић Гордана, рођена 1949. године, дипломирани психолог
29 Марјановић Милисав, рођен 1967. године, пољопривредник
30 Марковић Виолета, рођена 1969. године, грађевински техничар
31 Мартаћ Оливера, рођена 1964. године, пољопривредник
32 Матовић Оливера, рођена 1979. године, магистар економских наука
33 Мијаиловић Александар, рођен 1984. године, аутомеханичар
34 Миликић Андрија, рођен 1975. године, ветеринарски техничар
35 Миловановић Љиљана, рођена 1968. године, доктор специјалиста социјалне медицине
36 Минић Милијан, рођен 1958. године, машински техничар
37 Митровић Звонко, рођен 1964. године, дипломирани инжењер архитектуре
38 Михајловски Ило, рођен 1960. године, пензионер
39 Наумовић Никола, рођен 1988. године, дипломирани менаџер у бизнису
40 Ниџовић Срећко, рођен 1948. године, пензионер
41 Новаковић Весна, рођена 1971. године, лекар специјалиста опште медицине
42 Обрадовић Бошко, рођен 1976. године, професор српског језика и књижевности
43 Павловић Милош, рођена 1953. године, економиста
44 Пауновић Светлана, рођена 1969. године, доктор биотехничких наука
45 Пешић Јоле, рођен 1966. године, економиста
46 Радојевић Александар, рођен 1965. године, доктор медицине
47 Радивојевић Биљана, рођена 1962, доктор медицине неуролог
48 Радосавчевић Владимир, рођен 1960. године, дипломирани машински инжењер
49 Ракић Олгица, рођена 1960. године, новинар из Чачка
50 Ракоњац Милош, рођен 1989. године, машински техничар за компјутерско конструисање
51 Рацковић Радисав, рођен 1983. године, пољопривредник
52 Робајац Мирослав, рођен 1959. године, машински техничар
53 Рогановић Милан, рођен 1969. године, доктор медицине
54 Рубаковић Биљана, рођена 1960. године, професор биологије
55 Ружичић Предраг, рођен 1940. године, пензионер
56 Слијепчевић Аница, рођена 1961. године, лекар специјалиста
57 Словић Владимир, рођен 1988. године, струковни инжењер
58 Спасовић Љубиша, рођен 1961. године, грађевински техничар
59 Спасојевић Мирослав, рођен 1947. године, редовни професор
60 Сретеновић Александар, рођен 1974. године, електротехничар
61 Стаменковић Светомир, рођен 1948. године, професор Универзитета
62 Стевановић Бела, рођена 1992. године, дипломирани економиста
63 Стовраг Тања, рођена 1971. године, лекар
64 Стругаревић Ненад, рођен 1978. године, аутопревозник
65 Танасковић Александар, рођен 1974. године, дипломирани економиста
66 Тановић Лидија, рођена 1961. године, дипломирани економиста
67 Трифуновић Игор, рођен 1976. године, струковни инжењер електротехнике
68 Тутуновић Миленко, рођен 1953. године, пензионер
69 Ћендић Драган, рођен 1975. године, предузетник
70 Ћирић Милованка, рођена 1963. године, хемијски техничар
71 Ћурчић Братислав, рођен 1955. године, професор машинства
72 Цвијовић Наташа, рођена 1971. године, магистар техничких наука
73 Шеварлић Радован, рођен 1983. године, дипломирани инжењер пољопривреде
74 Шипетић Ђорђе, рођен 1982. године, инжењер архитектуре
75 Штављанин Драган, рођен 1976. године, радник