Дванаеста седница Скупштине града Чачка

Дванаеста седница Скупштине града Чачка

На 12. седници Скупштине града Чачка, одржаној 26, 27. и 28. априла 2017. године донето је:

– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017-2021
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017-2027
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Чачак“ Чачак за период 2017-2027
– Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2021. године
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2027. године
– Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 2017-2021. године
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 2017-2027. године
– Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 2017-2021. година
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 2017-2027. година
– Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период од 2017-2021. године
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период од 2017-2027. године
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 2017-2021
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 2017 – 2026
– Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Градац“ Чачак за период 2017-2021
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Градац“ Чачак за период 2017-2027
– Одлука о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
– Одлука о путевима
– Одлука о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз путника
– Одлука о прибавлјању у јавну својину изградњом стамбене зграде за смештај Рома
– Одлука о преносу права коришћења Прихватилишта за смештај напуштених животиња
– Одлука о поверавању права управљања и коришћења ЈКП „Комуналац“ Чачак, приклјучних возила-специјализованих приколица
– Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Прислоница и Закључак о припреми нацрта Предлога одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница
– Одлука о изменама Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
– Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора ОШ „Божо Томић“ Пријевор

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 8