Двадесет четврта седница Скупштине града Чачка

На 24. седници Скупштине града Чачка, одржаној 30. марта 2023. године, донета је:
-Одлука о организацији и функционисању органа града Чачка, предузећа и установа чији је оснивач или већински власник град Чачак за време ратног и ванредног стања
У складу са чланом 191. Пословника о раду Скупштине града Чачка седница је била затворена за јавност из разлога безбедности.