Друга седница Скупштине града Чачка

На 2. седници Скупштине града Чачка, одржаној 24. и 25. септембра 2020. године, донето је, размотрено, усвојено и оглашено:
– Одлука о верификацији мандата одборника
– Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године
– Извештај о раду ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дубоко“ Ужице број 6/6  од 25. маја 2020. године
– Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“  Ариље број 579/2020 од 30. јула 2020. године
– Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/18 од 27. августа 2020. године
– Одлука о давању сагласности на Статут „Апотекарске установе Чачак“
– Програм локалног економског развоја за период 2020 – 2022. година
– Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2020. годину
– Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 31.03.2020. године
– Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
– Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
– Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
– Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом Научно технолошког парка на кп. бр. 5751/10 КО Чачак
– Одлука о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
– Одлука о униформи и ознакама комуналних милиционара
– Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми Комуналне милиције
– Решења о избору радних тела Скупштине
– Решење о именовању Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
– Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  Медицинске школе Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  ОШ „Свети ђакон Авакум“ Трнава
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница
Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  ОШ „Свети Сава“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  ОШ „Вук Караџић“ Чачак.