Девета седница Скупштине града Чачка

На 9. седници Скупштине града Чачка одржаној 29. и 30. јуна 2021. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2020. годину
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину
– Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 47/2021 од 26. априла 2021. године
– Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број  5/2021 од 29. марта 2021. године
– Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1438 од 26. фебруара 2021. године
– Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 328-4 од 8. априла 2021. године
– Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 994-1/21 од 11. маја 2021. годин
– Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-04/2021-ИИ од 28. априла 2021. године
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 158/3 од 8. јуна 2021. годин
– Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01 – 31.03.2021. године (први квартал)
– Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину
– Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2021/2022. години
– Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кп. бр. 4930/3 КО Чачак
– Решење о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на к.п. бр. 2281 КО Прељина
– Решење о прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка грађевинског земљишта у идеалном уделу 1/2 катастарске парцеле 454/2 КО Чачак
– Решење прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 3015/4 КО Рошци
– Измене и допуне дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ – Здрављак
– Одлука о промени  назива појединих улица  на територији града Чачка
– Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за популациону политику града Чачка
– Решење о именовању директора Установе „Међуопштински историјски архив&рдqуо; за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
– Решење о именовању директора Установе Народни музеј Чачак