Десета седница Скупштине града Чачка

Десета седница Скупштине града Чачка

На 10. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25, 26, 30. и 31. јануара 2017. године, донето је:

– Акциони план запошљавања града Чачка за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2017. годину
– Одлук о давању сагласности на Програм коришћења републичких буџетских средстава за 2017. годину
– Програм уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину
– Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на План и Програм рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи програм и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2017. годину
– Решење о прибављању у јавну својину непокретности – к.п. бр. 2138 КО Прељина од КК „Миленко Никшић“
– Одлука о успостављању сарадње града Чачка са градовима и општинама у сливу Западне Мораве
– Решење о именовању два члана Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 2