Десета седница Скупштине града Чачка

На 10. седници Скупштине града Чачка, одржаној 19. августа 2021. године, донето је, размотрено и усвојено:
1. Одлука о давању сагласности за закључивање Анекса ##И## Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације «Ариље – Профил Сврачково»
2. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године
3. Одлука о изменама Одлуке о боји и начину означавања возила и пловила и опреми Комуналне милиције
4. Одлука о именовању Градске комисије за изборе у месним заједницама.