Двадесет пета седница Скупштине града

На 25. седници Скупштине града Чачка, одржаној 22, 23. и 26. новембра 2018. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Одлука о верификацији мандата новоизабраног одборника
– Одлука о додели Децембарске награде града Чачка за 2018. годину 
– Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године
– Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2017/2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2018/2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2018/2019. годину
– Одлука о давању сагласности на Статут Центра за стручно усавршавање Чачак
– Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе за културно- образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Статут Установе за културно- образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП“Комуналац“ Чачак број 107/2а од 29. октобра 2018. године
– Решење о давању МЗ Трнава на коришћење зграде изграђене на кп. бр. 868 КО Трнава
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода на даљински систем грејања зграде МУП-а и зграде локалних судова у Чачку
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом паркинга у Индустријској зони у Прељини
– Решење о преносу права коришћења контејнерске гасне котларнице саграђене на кп.бр. 288/1 КО Чачак
– Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2018. години
– Решење о именовању директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
– Решења о разрешењу и избору појединих чланова радних тела Скупштине
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Центра за стручно усавршавање Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ Бресница
– Решење о разрешењу односно именовању у Управном одбору Градске стамбене агенције у Чачку
– Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
– Измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину
– План детаљне регулације за инфраструктурни коридор – државни пут ИА реда ознаке А2 (763) Београд- Обреновац-Лајковац- Љиг- Горњи Милановац- Прељина -Чачак- Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине
– Одлука о одржавању чистоће и комуналном реду
– Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину
– Програм организовања такси превоза за период 2018-2023. година

Службени лист града Чачка број 24 

Аудио запис са седнице: