Четврта седница Скупштине града Чачка

На 4. седници Скупштине града Чачка, одржаној 10. децембра 2020. године, донето је, размотрено и усвојено:
– Одлука о додели Децембарске награде града за 2020. годину
– Измене и допуне Плана генералне регулације „Љубић- Коњевићи“ у Чачку
– Измене и допуне дела Плана генералне регулације „Атеница  Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150 ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава)
– План детаљне регулације локације „Прелићи“
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/24 од 30. октобра 2020. године
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне годишњег програма пословања и плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2020. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народног музеја Чачак
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Одлуку изменама и допунама Статута Дома културе Чачак
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника
– Решење о образовању Комисије за планове града Чачка
– Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама број 1401/1 и 1402/2 обе у КО Заблаће
– Решење о давању на коришћење пословне зграде на кп.бр. 2329/2 КО Врнчани Туристичкој организацији Чачка.
– Одлука о давању сагласнсоти на Одлуку о цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију крајњим купцима
– Одлука о давању сагласности на текст Уговора о конверзији потраживања града Чачка у капитал предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ – ПИМ ад
– Одлука о давању сагласности на текст Уговора о конверзији потраживања града Чачка у капитал привредног друштва „Симпо“ ад Врање
– Решење о именовању директора Јавног предузећа за уранистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
– Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
– Решење о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом зграде за спорт и физичку културу (спортска хала КК „Борац“ Чачак) на кп. бр. 3434 КО Чачак и давање на коришћење Спортском центру „Младост“ Чачак
– Решење о давању на коришћење објекта на кат. парцелама број 768/1 и 763/1 обе у КО чачак, Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ Чачак
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом прикључног топовода на кп.бр. 913, 914 и 918 све у КО Чачак
– Решење о именовању директора Центра за стручно усавршавање Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Установе Народни музеј Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање Чачак
– Решење о именовању три члана и три заменика члана Савета родитеља града Чачка
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак
АУДИО ЗАПИС СА СЕДНИЦЕ: