Четрнаеста седница Скупштине града Чачка

Четрнаеста седница Скупштине града Чачка

На 14. седници Скупштине града Чачка, одржаној 4, 5. и 6. јула 2017. године, донето је:

– Пословник о раду Скупштине града Чачка
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом дела секундарне саобраћајнице
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ Чачак

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 11