Четрнаеста седница Скупштине града Чачка

На 14. седници Скупштине града Чачка, одржаној 11. фебруара 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Одлука о разрешењу односно именовању Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
– Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
– Текст јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
– Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
– Текст јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак