27. седница Скупштине града Чачка

12..10..2023. Допуна Мматеријала за 27. седницу Скупштине града Чачка


[download id=“3926″]


Тачке  допуне дневног реда 27. седнице:

06..10..2023. Материјал за 27. седницу Скупштине града Чачка


[download id=“3906″]


Тачке дневног реда 27. седнице: