МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА

ИЗВОДИ ИЗ ЗАПИСНИКА СКУПШТИНСКИХ ЗАСЕДАЊА