У четвртак 22.03.2018. почиње 20. седница Скупштине града Чачка

Д н е в н и   р е д:

 1. Предлог одлуке о поверавању ТВ преноса седница Скупштине у 2018. години
 2. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизбраном одборн
 3. Извештај о пословању установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2017. годину
 4. Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2017. годину
 5. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину

6. А) Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину

Б) Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2018. години

 1. Предлог локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији и миграната у потреби без утврђеног статуса и тражилаца азила на територији града Чачка за период од 2018 – 2021. године
 2. Предлог одлуке о изменама Одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом
 3. Предлог плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча и делове насеља Горња и Доња Трепча
 4. Предлог плана детаљне регулације „Прељина – Коњевићи“
 5. Предлог одлуке о  изради  плана  детаљне  регулације  „Индустријска  зона  – Коњевићи“
 6. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву
 7. Предлог одлуке о допуни одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз путника
 8. Предлог решења о  размени  непокретности  са  предузећем  „Аутопревоз“  доо Чачак
 9. Предлог решења о  размени  непокретности  са  предузећима  „Унипромет“  дооЧачак и „Вибет“ доо Чачак
 10. А) Предлог решења о именовању директора  Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак

Б)  Предлог  решења  о  именовању  директора  Јавног  комуналног  предузећа „Паркинг сервис“ Чачак

 1. А) Предлог закључка о спровођењу новог конкурса за избор директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци

Б) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора  Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци

В) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци

 1. Предлог плана рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2018. годину
 1. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Чачка за 2017. годину
 2. Предлог решења о давању претходне сагласности оснивачима боксерског клуба да назив клуба може да садржи назив града Чачка
 3. А) Предлог одлуке о прихватању иницијативе за доношење одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани

Б) Предлог закључка о припреми Нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани

22. предлози комисије за кадрове и мандатско имунитетска питања

23. Одборничка питања и одговори