Седнице савета: 23. седница Савета за буџет и финансије и 13. седница корисничког Савета јавних служби

На основи члана 100. Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл. лист града Чачка број 11/2017“)

сазивамо 23. седницу Савета за буџет и финансије и 13. седницу корисничког Савета јавних служби.

Седница ће се одржати у уторак 05. јуна 2018. у великој сали Скупштине града Чачка са почетком у 8:30 часова.

Дневни ред:

  •  разматрање Извештаја о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2017. годину
    • известилац Драган Вукајловић – директор ЈП „Градац“ Чачак
  • (а) разматрање Извештаја о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину
  • (б) Разматрање предлога одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1020/2018 од 20. априла 2018. године