23. седница Савета за статут, друге прописе и организацију

На основу члана 100. Пословника о раду Скупштине града Чачка (“Сл.лист града Чачка“ број 1 1/2017).

САЗИВАМ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋУ СЕДНИЦУ САВЕТА ЗА СТАТУТ, ДРУГЕ ПРОПИСЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ

Седница ће се одржати у среду, 6. јуна 2018. године, у сали Градског
већа града Чачка.

Почетак седнице је у 8 сати.

За седницу предлажем следећи дневни ред:

  1.  Разматрање Предлога одлуке о изменама и допуни Статута града Чачка

Известилац: Небојша Бежанић. начелник Градске управе за опште и заједничке послове

  1. Разматрање Предлога одлуке о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења
  2. Разматрање Предлога решења о приступању прибављању земљишта за проширење гробља у МЗ Риђаге

Известилац по 2. и 3. тачки дневног реда је Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам

 

Секретар Скупштине града Чачка,

Мирослав Петковић