16

16/03/2018

У четвртак 22.03.2018. почиње 20. седница Скупштине града Чачка

Д н е в н и   р е д: Предлог одлуке о поверавању ТВ преноса седница Скупштине у 2018. години Предлог одлуке о верификацији мандата новоизбраном […]